logottmic

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

THAI TRADITIONAL MEDICAL INNOVATION CENTER

Article

บทความ

Event งานกิจกรรม
administrator

มหกรรมกัญชากัญชง 360° เพื่อประชาชน การแพทย์ก้าวหน้าด้วยกัญชาทางการแพทย์ เศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลกด้วยกัญชง พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต 5 – 7 มีนาคม 2564 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ฟรี!

มหกรรมกัญชากัญชง 360° เพื่อประชาชน การแพทย์ก้าวหน้าด้วยกัญชาทางการแพทย์ เศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลกด้ว

Hemp กัญชง
administrator

” เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง “

Hemp กัญชง
administrator

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์

ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสารารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ช่วงเสวนา ”การเสวนา การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด”

News ข่าวสาร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยหลัก “ธรรมานามัย”ดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิถีธรรมชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยหลัก “ธรรมานามัย”ดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิถีธรรมชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและก

Hemp กัญชง
administrator

การใช้กัญชาเป็นอาหาร

การใช้กัญชาเป็นอาหารศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Event งานกิจกรรม
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้วิชาการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการภูมิภาค ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) เขตสุขภาพที่ ๕

ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้วิชาการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการภูมิภาคผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E

News ข่าวสาร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สวัสดีปีใหม่ 2564

“ขอทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สติ ปัญญา ความสามารถที่มี ร่วมมือร่วมใจกับทีมผู้บริหาร เพื่อนข้าราชก