Article

บทความสำคัญ

ใบกระท่อม

บทความทั่วไป

มหกรรมกัญชากัญชง 360°เพื่อประชาชน มหกรรมกัญชาเพิ่มคุณภาพชีวิตกัญชงยกระดับเศรษฐกิจมหาชน วันที่ 7-8 ธันวาคม สนามช้างอารีน่า จ.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม ฟรี! ตลอดงาน

มหกรรมกัญชากัญชง 360°เพื่อประชาชนมหกรรมกัญชาเพิ่มคุณภาพชีวิตกัญชงยกระดับเศรษฐกิจมหาชนวันที่ 7-8 ธันว

Read More

นโยบายอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์

นโยบายอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2564แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ Healthy

Read More

กัญชงคืออะไร หากกัญชงไม่ใช่กัญชาประชาชนสามารถปลูก ครอบครองและจำหน่ายกัญชงได้หรือไม่เพียงใด?

กัญชงหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า เฮมพ์ (Hemp) กับกัญชาเป็นพืชตระกูลเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกันแต

Read More